Araş. Gör. ALİ SEVER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ALİ SEVER

T: (0282) 250 4931

M asever@nku.edu.tr

W asever.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Hadis
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ- HADİS
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez: İBRAHİM el-HARBİ VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Hadis
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SEVER A., Buhârî Nüshaları ve Nüsha Farklılıklarının Mahiyeti Üzerine, yazar Abdulvahap Özsoy (Erzurum: Fenomen Yayıncılık, 2016) , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol. 21, pp. 2119-2124, 2017.
Kitap Kritiği ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SEVER A. ., III. Milletlerarası Sahabe Sempozyumu, İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe – III (Sahabe ve Dirayet İlimleri), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 377-381, 2017.
Diğer EBSCO Erişim Linki
2. SEVER A., “TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ HADİS TARTIŞMALARI” PANELİ Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 25 Kasım 2017., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 3, ss. 409-412, 2017.
Diğer İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX- J-GATE Erişim Linki
3. SEVER A., HADİS TENKİDİ SAHÂBE VE TABİÛN DÖNEMİ Abdulvahap ÖZSOY, İstanbul: Beka Yayıncılık, 2016, 383 s. , NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 3, ss. 139-142, 2017.
Kitap Kritiği İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX
4. SEVER A., Takıyye Şîa Rivâyet Kültüründeki Derin Paradoks Serdar Demirel, İstanbul: Rıhle Kitap, Haziran 2016, 152 S., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 2, ss. 119-124, 2016.
Kitap Kritiği İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX
5. SEVER A., İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 77-85, 2016.
Kitap Kritiği İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX
6. SEVER A., HADİS RÂVİLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ TESPİTİ İMKÂNI HADİSİN SIHHATİNE ETKİSİ Abdullah Karahan İstanbul Sır Yayıncılık 2005, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 114-122, 2015.
Kitap Kritiği İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX
Katıldığı Kurslar
İSAM- LADEP, Yer:İSAM, ALTUNİZADE, ÜSKÜDAR, İSTANBUL, 01.11.2012-04.12.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
AKADEMİK YAYINCILIKTA ULUSLARARASILAŞTIRMA VE SÜRELİ YAYIN YÖNETİMİ, Yer:NKÜ REKTÖRLÜK, Düzenleyenler:NKÜ REKTÖRLÜK, 20.12.2017-20.12.2017.
V. HADİS İHTİSAS TOPLANTISI VE HADİS ALGISI ÇALIŞTAYI, Yer:YOZGAT, Düzenleyenler:Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 11.11.2017-12.11.2017.