Araş. Gör. ALİ SEVER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ALİ SEVER

T: (0282) 250

M asever@nku.edu.tr

W asever.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Hadis
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ- HADİS
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez: İBRAHİM el-HARBİ VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SEVER A., Takıyye Şîa Rivâyet Kültüründeki Derin Paradoks Serdar Demirel, İstanbul: Rıhle Kitap, Haziran 2016, 152 S., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 2, ss. 119-124, 2016.
Kitap Kritiği İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX
2. SEVER A., İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 77-85, 2016.
Kitap Kritiği İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX
3. SEVER A., HADİS RÂVİLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ TESPİTİ İMKÂNI HADİSİN SIHHATİNE ETKİSİ Abdullah Karahan İstanbul Sır Yayıncılık 2005, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 114-122, 2015.
Kitap Kritiği İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX